Bùa ngải nghe lời và cách hoá giải

Bùa nghe lời của dân tộc Thái là một trong các loại bùa nói nghe được coi là mạnh nhất. Bùa nghe lời thường được người dân tộc Thái sử dụng trong tục cướp vợ ngày xưa, mục đích là giúp cô gái bị bắt nghe lời chàng trai lạ đã bắt được mình về làm vợ. Tuy nhiên, cho đến hiện nay loại bùa này không còn được sử dụng phổ biến nữa và chỉ có một số thầy bùa còn biết. Một trong số đó có thầy Pá Vi. Vậy bùa nghe lời là gì? Tất cả sẽ … Đọc tiếp Bùa ngải nghe lời và cách hoá giải